Hồ sơ, thủ tục thay đổi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mới nhất

Hồ sơ, thủ tục thay đổi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mới nhất

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 hiện trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) không còn ghi nhận ngành nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Toàn bộ ngành nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp được ghi nhận trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải vì thế mà doanh nghiệp không phải đăng ký ngành nghề đăng ký kinh doanh khi phát sinh các lĩnh vực kinh doanh ngoài danh mục doanh nghiệp đã đăng ký. Theo quy định tại Điều 32 Luật doanh nghiệp 2014 khi doanh nghiệp muốn bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh vẫn phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và đầu tư. 


                     Dịch vụ thay đổi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp tại Bắc Ninh

Thời hạn thực hiện thay đổi đăng ký ngành nghề kinh doanh

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi về ngành nghề đăng ký kinh doanh người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

- Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH và của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

- Quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH và của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

- Giấy ủy quyền cho cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh;

- Tài liệu khác đối với ngành nghề đăng ký kinh doanh có điều kiện.

- Đối với ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định doanh nghiệp phải đăng ký vốn điều lệ công ty bằng hoặc lớn hơn vốn pháp định cho lĩnh vực hoạt động có trong đăng ký kinh doanh.

- Đối với ngành nghề kinh doanh yêu cầu chứng chỉ hành nghề doanh nghiệp phải đảm bảo trong quá trình hoạt động có đủ chứng chỉ hành nghề (nếu không là thành viên công ty cần lưu kèm Hợp đồng lao động và quyết định bổ nhiệm chức danh tương ứng và hồ sơ nhân sự của người lao động theo quy định của pháp luật lao động).

Lưu ý về việc áp mã ngành kinh tế Việt Nam trong hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh

- Đối với ngành nghề được quy định trong mã ngành kinh tế Việt Nam được quy định tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTG ngày 16/07/2018 của Thủ tướng chính phủ; khi bổ sung ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp phải thực hiện áp mã ngành nghề kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp theo mã ngành cấp 4;

Công bố nội dung thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Theo quy định tại Điều 33 Luật Doanh nghiệp 2014 thì trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, những thay đổi tương ứng phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thời hạn công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới doanh nghiệp phải thực hiện công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Các Dịch Vụ Liên Quan
Dịch vụ đăng ký kinh doanh tại Bắc Ninh
Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tại Bắc Ninh
Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty tại Bắc Ninh
Hồ sơ thay đổi tên công ty tại Bắc Ninh​
Thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại Bắc Ninh​

Mọi vấn đề vướng mắc cần được tư vấn và hỗ trợ Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hướng dẫn miễn phí.

=================================== 
CÔNG TY LUẬT TNHH HOÀNG ANH

Địa chỉ: Phòng 31 Tầng 5, tòa nhà Đông Dương, đường Lạc Long Quân, phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Tel: 0989 034 655 - 0977 585 415
Email: luatsubacninh@gmail.com

nothing